Nieuws

Foto's van de expositie en lezing met en over de Joodse familie Aussen zijn in het foto album geplaatst: Foto's expositie fam. Aussen


De Historische Vereniging Steenderen heeft een mooie donatie van de Rabobank mogen ontvangen, in het kader van "Hart voor:".
Iedereen die op de HVS heeft gestemd, hartelijk dank daarvoor!
Hart voor de Achterhoek


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. AVG is de nieuwe Europese privacywetgeving, die vanaf die datum in de hele Europese Unie gaat gelden. Door de AVG worden de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen een vereniging of organisatie dienen aan strikte richtlijnen te voldoen. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de toezichthouder voor privacyzaken.
De Historische Vereniging Steenderen is op dit moment druk doende de uitwerking van de  AVG te implementeren. Zo zal er o.a. een Privacyverklaring aan de website worden toegevoegd. Meer hierover volgt.
Wilt u meer informatie over privacywetgeving en AVG klik dan op het logo hiernaast: Autoriteit Persoonsgegevenshttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Lezing over de Short Stirling bommenwerper crash op 8-9-1941 te Hengelo (Gld.)

Georganiseerd door stichting "Achterhoeks Museum 1940-1945"
Een presentatie verzorgd door Jean Kreunen, oud directeur Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo (Gld.) en actief bestuurslid van Oorlogsmuseum Overloon. 
Een hoofdrol in dit boeiende verhaal is weggelegd voor de heren Besselink en Agterkamp uit Toldijk.
Short Stirling na crash bij de Rustenberg buiten Hengelo (Gld.)

Datum: maandag 16 april 2018
Locatie: Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, Hengelo (Gld.)
Zaal open: 19.30 uur Aanvang 20.00 uur

Entree € 5,- per persoon (incl. koffie/thee)


ALV 26 maart 2018

Afgelopen maandagavond 26 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats in gebouw "het Anker". Voor een goed gevulde zaal werden de aanwezigen bijgepraat over het reilen en zeilen van de vereniging in 2017. Financieel gaat het goed met de vereniging en ook het ledenaantal is weer gestegen. Helaas moesten we afscheid nemen van onze bevlogen voorzitter Gerard Huetink en ook penningmeester Maurice Cremers heeft aangegeven te stoppen. Er zijn 2 vervangers gevonden en mogelijk treed er nog een extra bestuurslid aan; na de eerstvolgende bestuursvergadering krijgt u bericht over de samenstelling van het nieuwe bestuur.
Na de pauze was het de beurt aan Frank Hendriks en Koos Scholten, die een mooie presentatie gaven over hun motorsleepboot "Assistent". Een smakelijk en goed onderbouwd verhaal over een "varend monument".

ALV 2018  ALV 2018

De beide heren kregen als dank van de secretaris een flesje aangeboden. Bertus Rietberg sloot de bijeenkomst af en bedankte alle aanwezigen voor hun komst.


Vervolg workshop 20 maart 2018

B
ibi Bodegom, adviseur culturele projecten, was aanwezig in ons archiefgebouw "de Steenuil" om ons meer fijne kneepjes van Adlib bij te brengen. Ook advies over het indelen van archieven, die veel stukken bevatten, was onderwerp van de workshop. Het was weer een leerzame middag.

Workshop 28 maart 2018


Project HVS 2.0 (februari 2018)

Het ordenen van ons archief geeft gestage vorderingen te zien. In combinatie met het inbrengen in AdLib worden het steeds eenvoudiger stukken terug te vinden en bovendien ziet het er strak uit.

Archief februari 2018


Project HVS 2.0

Met de verhuizing naar de mooie nieuwe huisvesting in Steenderen in juni 2017 zijn we ook op andere vlakken een verbeteringstraject ingegaan. Verbeteringen op het gebied van digitalisering, klimaatbeheersing, scannen, maar vooral kennisvermeerdering op die gebieden door het inschakelen van deskundigen en het houden van workshops. We hebben dat project HVS 2.0 genoemd. De ruim € 4000,- die hier voor nodig is, is door fondsenwerving verkregen.
In het kader van HVS 2.0 wordt ook de website aangepakt. De huidige website was van 2010 en is bijv. niet erg geschikt voor tablets en smartphones. Een drietal mannen met ICT ervaring hebben deze taak op vrijwillige basis op zich genomen. Binnenkort wordt de proefversie van de geheel vernieuwde website aan het bestuur gepresenteerd.


Workshop 19 september 2017

E
nkele leden van de archiefcommissie volgden op 19 september een workshop met Bibi Bodegom. Het onderwerp was Adlib, het programma waarmee het archief wordt gecatalogiseerd. Dit in het kader van HVS 2.0 een plan om de HVS een boost te geven na de overhuizing van Baak naar Steenderen.

Workshop AdLib