Gemeente Steenderen

 Steenderen (Gelderland) was van 1813 tot 2005 een kleine zelfstandige plattelandsgemeente met bijna 5000 inwoners. Landbouw en landbouwgerelateerde industrie zijn nog de steeds grootste werkgevers. 
De vroegere gemeente Steenderen had een wapenschild met 7 stenen, dit zou een symbool kunnen zijn van de voormalige 7 kastelen; Bronkhorst, Baak, Bransenborgh, Spaensweert, Huis ter Weerde, Holthuijsen en het Holtslag.

Op 1 januari 2005 is Steenderen opgegaan in de nieuwe prachtige gemeente Bronckhorst met 38.000 inwoners. De nieuwe gemeente is genoemd naar Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland, dat binnen de grenzen van de voormalige gemeente Steenderen ligt. Het stadje Bronkhorst ligt, net als Steenderen, aan de IJssel ten zuiden van Zutphen.

Het is de IJssel met de vele beken uit het oosten, die grote invloed hebben gehad op de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de kernen en buurtschappen in de gemeente Steenderen. Alleen op de van nature hoger gelegen gedeeltes en op de stroomruggen hield men bij hoog water de voeten droog. Door het gereedkomen van de dijk langs de IJssel, in 1952, is Steenderen minder afhankelijk geworden van het water.

Gemeente Steenderen ca. 1870, kaart J. Kuijper

Plattegrond van de gemeente Steenderen ca. 1870, kaart J. Kuijper